H.W. BEVEILIGING is een VEB erkend installatiebedrijf, hiermee voldoet het aan alle gestelde kwaliteitseisen.

VEB staat voor Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven.

VEB is samen met brancheorganisaties Uneto-VNI, de Vereniging van Beveiligingsondernemingen Nederland (Vebon), de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) en de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) onderdeel van het Verbond van Beveiligings Organisaties (VvBO).Uw garantie op uitstekende beveiliging

De VEB-brancheorganisatie draagt er toe bij dat haar leden op het hoogste niveau prestaties leveren op het gebied van beveiliging. De VEB behartigt inmiddels de belangen van bijna 600 leden. En dat is ook in uw belang.


Veilig - Een goed advies

U zoekt een beveiligingsbedrijf. Maar waar te beginnen. Hoe weet u of u met een vakman te maken heeft? In een wereld waarin met beveiliging vele belangen gemoeid zijn, begint uw veiligheid immers met deugdelijk advies.
Maak het u gemakkelijk : kies voor een bedrijf aangesloten bij de VEB. Die weet alles van de nieuwste ontwikkelingen, technologieën en beveiliging voor de toekomst.


Eerlijk - Weten waar U aan toe bent

Elke VEB-installateur is gescreend op vakbekwaamheid, maar ook op onbesproken gedrag. Zijn bedrijf mag dus met recht de titel 'vakman' dragen. Een VEB-installateur voldoet gegarandeerd aan de hoogste - internationale- kwaliteitsnormen. Producten of diensten van het VEB-beveiligings- bedrijf worden bij oplevering van een opleveringscertificaat voorzien. Indien gewenst kan de installatie worden gekeurd door onafhankelijke keurmeesters.

U krijgt dus vooraf een heldere offerte, die volledig inzage geeft in uw investering. Zodat u op elk moment in het traject weet waar u aan toe bent.


Betrouwbaarheid - De basis voor elke risicoanalyse

Een VEB-beveiligingsbedrijf maakt eerst in overleg met de belanghebbende een grondige risicoanalyse; de Organisatorische, Bouwkundige, Elektronische maatregelen en Compartimentering zijn in een deskundig plan verwerkt met een logische onderlinge samenhang. De VEB houdt haar leden voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen op al deze facetten van beveiliging, door de leden bijvoorbeeld cursussen aan te bieden. Want betrouwbaarheid begint met kennis.


Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI)

De VRKI, de Verbeterde RisicoKlassenIndeling is, een instrument, een hulpmiddel, om het risico van een object, een woning of bedrijf, mede te kunnen bepalen. De VRKI wordt ook als normatief document gebruikt bij diverse regelingen zoals de VEB Kwaliteitsregeling en de BORG regeling. De VRKI werkt met risicoklassen: 1,2,3,3*,4 en 4*. De risicoklasse wordt bepaald aan de hand van de waarde van de attractieve zaken van de inboedel of goederen en waar deze zich bevinden.

De beveiligingsspecialist, de Erkende VEB Beveiligingsinstallateur, zal aan de hand van de risicoklasse beveiligingsmaatregelen toepassen. Veelal maakt hij gebruik van een PvE, een Programma van Eisen.

Omdat er vele beveiligingsmaatregelen zijn en ook veel combinatie van mogelijkheden maakt de specialist gebruik van de beveiligingsmatrix.

De VRKI is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen verzekeraars en de brancheverenigingen, verenigd in het VvBO, waar ook de VEB deel van uitmaakt. Beveiligingsmaatregelen worden gedefinieerd en omschreven middel letters: de z.g. O, B,  (C/M), E, A en R maatregelen.
Een nadere uitleg van deze maatregelen staan op de achterzijde van het VEB installatie attest / Opleverbewijs en in de diverse VRKI documenten.

De VRKI kan niet op alle beveilings vraagstukken een antwoord geven. Daarom laat de VRKI afwijkingen toe. Want afwijkingen in de gehanteerde systematiek en in het voldoen aan de eisen zijn soms nodig of leiden tot betere oplossingen. De VEB Erkende Beveiligingsinstallateur kent de mogelijkheden. Zij weten dat beveiligen maatwerk is en handelen daar naar.


Certificaat
Ten behoeve van de eisen van uw verzekering en beschreven bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV), leveren wij het VEB installatie attest / kwaliteitscertificaat.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkeld en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen.

Hiernaast (links) staat een voorbeeld van het VEB installatie attest / kwaliteitscertificaat volgens de regels, zoals gehanteerd door het verbond van verzekeraars.


Verbond van Verzekeraars
De Verzekeraars stellen dat gecertificeerde beveiligingen jaarlijks gecontroleerd worden op werking en functionaliteit en dat bepaalde risicoklassen doormelden naar een PAC-meldkamer.

De meeste verzekeringsmaatschappijen keren geen schade- vergoeding uit als een inbraak te wijten is aan uw eigen nalatigheid. Bijvoorbeeld als u vergeten bent een raam of deur dicht te doen. Wel iets om even bij stil te staan. Bij hogere risicoklassen kan een verzekeraar beveiliging ook vereisen. In dat geval zal er geen premiekorting worden toegekend.

H.W. BEVEILIGING werkt met verschillende verzekeraars en volmachthoudende verzekeringskantoren samen op allerlei werk-disciplines. Deze duurzame samenwerking betreft zowel regionaal als landelijk.
Met dit certificaat is het soms mogelijk om bij uw verzekeraar korting op uw premie te krijgen.

Het is eventueel mogelijk om voor uw alarmsysteem een certificaat of opleverbewijs te ontvangen !

 

De VEB : zeker in uw belang

Lees meer op www.veb.nl