Domotica is communicatie en techniek, een totaal concept voor veiligheid, alarmering, zorg en diensten.


Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering (woonhuisautomatisering) toegepast op een woning.


Het betreft vormen van woninggebonden technologieën die er voor zorgen dat mensen meer zelfredzaam zijn en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het concept omvat alle elektronische toepassingen in een woning om functies te besturen (oa verlichting) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (oa alarmeringen).


De elektronische communicatie (veiligheid, zorgtaken etc) zal verlopen via gemakkelijke bedieningen en desgewenst op afstand.

Het gaat bij domotica juist om een samenwerking van functies die de meerwaarde oplevert. Het is daarom van belang die functies zo goed mogelijk te definiëren en aan elkaar te koppelen. Een woning voldoet dan tot de kleinste detail volledig aan de eisen van de bewoner.

Domotica geeft comfort aan het leven.


Communicatie is mogelijk via het x10-protocol, verbonden via bedade stuurleidingen maar ook via een draadloos- of het IP- (internet) netwerk.