De meldkamer bewaakt uw bezit en uw eventuele zorgaanvraag op afstand.

Steeds meer bedrijven maar ook particulieren maken gebruik van electronische beveiligingsapparatuur aangesloten op een PAC-meldkamer. In deze huidige tijd waarin criminaliteit bijna dagelijks in het nieuws is, is de veiligheid van uzelf maar ook van uw persoonlijke bezittingen een noodzaak geworden.

 

Meldkamer MPL beschikt over een eigen Particuliere AlarmCentrale (PAC) in Nijkerk. Onder de naam MPL Alarm & Communicatie Centrale worden vanuit de PAC meldkamer- en alarmcentralediensten geboden. De meldkamer is toegelaten door het Ministerie van Justitie onder nummer PAC 115 en gecertificeerd volgens BORG-2. 

Vanzelfsprekend voldoet de particuliere alarmcentrale aan alle strenge kwaliteitseisen van het CCV. De aan deze regelgevingen gekoppelde inspecties worden binnen MPL Alarm & Communicatie Centrale uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) op zowel operationeel, uitvoerend, bouwtechnisch en procedureel gebied.
De hypermoderne meldkamer controleert de werking van uw installatie regelmatig. Bij storing of twijfel over het functioneren, neemt de centralist snel maatregelen. Uiteraard zoals met u vooraf afgesproken is. De meldkamer wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week permanent bemand door minimaal 2 personen.

Dankzij geavanceerde computerapparatuur met speciaal voor dit doel ontwikkelde software en geborgde procedures grijpen de centralisten bij geconstateerde afwijkingen van normale patroon, onraad of calamiteiten adequaat in.

De hele keten, van alarmmelding, verificatie van de melding tot de alarmafhandeling, wordt hiermee door de meldkamer bewaakt. Ook is de meldkamer het communicatiecentrum voor de eventuele operationele aansturing voor de alarmopvolging van de plaatselijke surveillance-beveiligingsdiensten.

De meldkamer kan beduidend meer voor u betekenen dan alleen maar het ontvangen van electronische signalering van inbraak. Te denken valt hierbij aan signalering van brand, overvalmeldingen, paniek-hulpaanroep maar ook aan technische meldingen zoals temperatuurbewaking, waterlekkage enzovoort. Zo zijn er ook disciplines als Tracking & Tracing (oa gestolen voertuigen), videocamerabewaking, persoonsalarmeringen van VIP's, teleservicediensten en ICT bewaking ondergebracht in de meldkamer.Er wordt gewerkt via vaste alarmprotocollen. Hierbij zijn er de mogelijkheden voor online bewaakte verbindingen verstuurd via het analoge, ISDN, DigiAccess, GSM/GPRS en het AoIP Internet communicatienetwerk.

H.W. BEVEILIGING heeft een directe verbinding met de meldkamer en kan uw systeem 'real-time' bekijken en/of aanpassen. Klanten kunnen desgewenst met één druk op de knop een overzicht krijgen van b.v. in- en uitschakelingen per gebruiker, alarm- en test meldingen etc.